link do bip

 

Witamy na stronie internetowej Przedszkola nr 13 

 

 

Statut Przedszkola nr 13

 

 

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. W drugim budynku znajduje się blok żywieniowy, w skład którego wchodzi kuchnia,

magazyn i pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane, a meble i pozostałe wyposażenie jest nowe, co zapewnia bezpieczny i higieniczny pobyt wychowanków w placówce.

 

Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.

 

Każdego roku szkolnego funkcjonuje w placówce 5 grup wychowanków. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i woźna oddziałowa. Dodatkowo zatrudnia się inspektora bhp, pielęgniarkę, psychologa, logopedę, katechetkę, intendenta, magazyniera, pracownika gospodarczego, kucharkę i 5 pomocy kucharki.

 

W 2008 r. pierwszy raz Przedszkole nr 13 otrzymało z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie. W związku z tym, główne kierunki podejmowanych działań łączą się nierozerwalnie z realizacją zadań prozdrowotnych.

 

Każdego roku w przedszkolu realizowane są autorskie projekty edukacyjne  z zakresu promocji zdrowia. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju organizując bezpłatne zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia koszykówki oraz gimnastykę ogólnorozwojową z elementami judo.  Każdego roku zgodnie z kalendarium imprez kulturalnych  dzieci mają możliwość uczestniczenia w balach, teatrzykach, audycjach muzycznych.

 

Zadania do realizacji:

 

1.  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

2.  Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

Misja przedszkola:

 

Misją przedszkola jest wychowanie silnego, zdrowego i pewnego siebie małego człowieka, który  potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w sytuacjach trudnych potrafi szukać pomocy.

 

W naszym przedszkolu wspólnie uczymy się szacunku i dbałości o nasze zdrowie i środowisko.

 

Zadania z zakresu promocji zdrowia realizowane są systematycznie w myśl nadanego nam certyfikatu placówki promującej zdrowie.


 

Stawiamy na zdrowie i języki!

 

Poczynając od września b.r. Przedszkole nr13 zaczyna realizować program autorstwa Claire Selby powszechnej dwujęzyczności ,, Dwujęzyczne dzieci’’.

Program realizowany jest metodą, która wykorzystuje  naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka języka angielskiego odbywa się każdego dnia poprzez naturalne przyswajanie go równolegle z językiem ojczystym dzięki bohaterom filmów animowanych, piosenkom i zabawom.

Oprócz umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu i psychiki dziecka. Poprawia ona koncentrację uwagi, wpływa na lepszą podzielność uwagi, dowiedziono, iż dwujęzyczne dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce.

Wychodząc naprzeciw nowym standardom i oczekiwaniom rodziców, wprowadzamy również w jednej z grup nieodpłatną naukę języka francuski

 

 

Przedszkole w Ruchu


31.05.2014r. otrzymaliśmy tytuł "Przedszkole w ruchu"

Tytuł nadany został przez Ministra Edukacji Narodoweji stanowi wyróżnienie dla szkół
i przedszkoli, które podejmują działania  na rzecz aktywności fizycznej. Wyróżnienie jest wynikiem udziału naszego przedszkola w akcji MEN "Ćwiczyć każdy może".

Cała społeczność trzynastki ciężko pracowała na ten tytuł, tym bardziej jest on dla nas powodem do dumy.

 

 

Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie

przyznany przez Kuratora Oświaty w Łodzi.