link do bip

 

Witamy na stronie internetowej Przedszkola nr 13 

Projekt "Zaczarowana Kraina Emocji"

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

Statut Przedszkola nr 13 w Skierniewicach


Nowela do statutu

 

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. W drugim budynku znajduje się blok żywieniowy, w skład którego wchodzi kuchnia,
magazyn i pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane, a meble i pozostałe wyposażenie jest nowe, co zapewnia bezpieczny i higieniczny pobyt wychowanków w placówce.

 

Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.

 

Każdego roku szkolnego funkcjonuje w placówce 5 grup wychowanków. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i woźna oddziałowa. Dodatkowo zatrudnia się inspektora bhp, pielęgniarkę, psychologa, logopedę, katechetkę, intendenta, magazyniera, pracownika gospodarczego, kucharkę i 5 pomocy kucharki.

 

W 2008 r. pierwszy raz Przedszkole nr 13 otrzymało z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie. W związku z tym, główne kierunki podejmowanych działań łączą się nierozerwalnie z realizacją zadań prozdrowotnych.

 

Każdego roku w przedszkolu realizowane są autorskie projekty edukacyjne  z zakresu promocji zdrowia. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju organizując bezpłatne zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia koszykówki oraz gimnastykę ogólnorozwojową z elementami judo.  Każdego roku zgodnie z kalendarium imprez kulturalnych  dzieci mają możliwość uczestniczenia w balach, teatrzykach, audycjach muzycznych.

 

Zadania do realizacji:

 

1.  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

2.  Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

Misja przedszkola:

 

Misją przedszkola jest wychowanie silnego, zdrowego i pewnego siebie małego człowieka, który  potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w sytuacjach trudnych potrafi szukać pomocy.

 

W naszym przedszkolu wspólnie uczymy się szacunku i dbałości o nasze zdrowie i środowisko.

 

Zadania z zakresu promocji zdrowia realizowane są systematycznie w myśl nadanego nam certyfikatu placówki promującej zdrowie.


 

Stawiamy na zdrowie i języki!

 

Poczynając od września b.r. Przedszkole nr13 oprócz autorskiego programu prozdrowotnego oraz realizacji innowacji pedagogicznej ,,Zaczarowana kraina emocji" zaczyna realizować program autorstwa Claire Selby powszechnej dwujęzyczności ,, Dwujęzyczne dzieci’’.

Program realizowany jest metodą, która wykorzystuje  naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka języka angielskiego odbywa się każdego dnia poprzez naturalne przyswajanie go równolegle z językiem ojczystym dzięki bohaterom filmów animowanych, piosenkom i zabawom.

Oprócz umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu i psychiki dziecka. Poprawia ona koncentrację uwagi, wpływa na lepszą podzielność uwagi, dowiedziono, iż dwujęzyczne dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce.

Wychodząc naprzeciw nowym standardom i oczekiwaniom rodziców, wprowadzamy również w jednej z grup nieodpłatną naukę języka francuskiego.

Zajęcia z języka francuskiego prowadzone sa przez Panią mgr Izabelę Szafarczyk Czajkę.

 

Realizowane projekty na rok 2014-2015

 

,,Zaczarowana kraina emocji" to innowacja pedagogiczna, której głównymi celami są:

- ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego dzieci,

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

- kształtowanie osobowości dzieci.

Cele te osiągane są za pomocą innowacyjnych metod pracy pedagogicznej przy współpracy z psychologiem, a także realizując międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, program ,,Przyjaciele Zippiego".

W ramach realizacji projektu 20.11.2014r. odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami na temat ,,Emocje a rozwój dziecka" poprowadzone przez mgr Agnieszkę Janus oraz  psychologa mgr Patrycję Krajewską- Sumińską.

Autorzy projektu:

mgr Katarzyna Bobrowska

mgr Agnieszka Janus

 

,,Przedszkolak dobrze wie, czego przyroda chce" to autorski projekt ekologiczny, którego celami są:

- zbliżenie dziecka do świata przyrody

- nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

- rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Projekt zabiera dzieci w podróż po ekosystemach, tj,:

Podroż pierwsza- ,, Przyroda wokół nas"

Podróż druga- ,, Las i jego mieszkańców"

Podróż trzecia- ,, Spotkanie z kroplą wody"

Podróż czwarta- ,, Zabawy z wiatrem"

Podróż piąta- ,, Rośliny i zwierzęta chronione"

Podróż szósta- ,, Prezent dla Ziemi"

W ramach realizacji projektu dzieci obserwują, eksperymentują oraz utrwalają zdobytą wiedzę poprzez udział w wewnątrzgrupowych quizach, pracach plastycznych, małych formach teatralnych. Jesienią dzieci uczestniczyły w wycieczce do Sadu Ekologicznego w Nowych Rowiskach oraz zasadziły w ogródku przedszkolnym ozdobne krzewy.

Autorzy projektu:

mgr Małgorzata Wosik

mgr Katarzyna Bobrowska

 

 

Przedszkole w Ruchu


31.05.2014r. otrzymaliśmy tytuł "Przedszkole w ruchu"

Tytuł nadany został przez Ministra Edukacji Narodoweji stanowi wyróżnienie dla szkół
i przedszkoli, które podejmują działania  na rzecz aktywności fizycznej. Wyróżnienie jest wynikiem udziału naszego przedszkola w akcji MEN "Ćwiczyć każdy może".

Cała społeczność trzynastki ciężko pracowała na ten tytuł, tym bardziej jest on dla nas powodem do dumy.

 

 

Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie

przyznany przez Kuratora Oświaty w Łodzi

 

Certyfikat został przyznany na trzy lata tj. do 2016 roku.