Przedszkole nr 13
w Skierniewicach

O nas

 

Statut Przedszkola nr 13

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. W drugim budynku znajduje się blok żywieniowy, w skład którego wchodzi kuchnia,magazyn i pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane, a meble i pozostałe wyposażenie jest nowe, co zapewnia bezpieczny i higieniczny pobyt wychowanków w placówce.

Zadania do realizacji:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami oraz zainteresowaniami.
2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Misja przedszkola:

Misją przedszkola jest wychowanie silnego, zdrowego i pewnego siebie małego człowieka, który potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w sytuacjach trudnych potrafi szukać pomocy.

W tym roku kontynujemy program autorstwa Claire Selby ,, Dwujęzyczne dzieci’ Baby Beatles.                                                     


Program realizowany jest metodą, która wykorzystuje naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka języka angielskiego odbywa się każdego dnia poprzez naturalne przyswajanie go równolegle z językiem ojczystym dzięki bohaterom filmów animowanych, piosenkom i zabawom.

Każdego roku szkolnego funkcjonuje w placówce 5 grup wychowanków. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i woźna oddziałowa. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.Dodatkowo zatrudnia się inspektora bhp, pielęgniarkę, psychologa, logopedę, katechetkę, intendenta, magazyniera, pracownika gospodarczego, kucharkę i 5 pomocy kucharki.