Przedszkole nr 13
w Skierniewicach

O nas

 

Statut Przedszkola nr 13

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach mieści się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. W drugim budynku znajduje się blok żywieniowy, w skład którego wchodzi kuchnia,magazyn i pomieszczenia pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane, a meble i pozostałe wyposażenie jest nowe, co zapewnia bezpieczny i higieniczny pobyt wychowanków w placówce.

Zadania do realizacji:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami oraz zainteresowaniami.
2. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Misja przedszkola:

Misją przedszkola jest wychowanie silnego, zdrowego i pewnego siebie małego człowieka, który potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a w sytuacjach trudnych potrafi szukać pomocy.

Poczynając od września b.r. Przedszkole nr 13 zaczyna realizować program autorstwa Claire Selby powszechnej dwujęzyczności ,, Dwujęzyczne dzieci’.                                                        


Program realizowany jest metodą, która wykorzystuje naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka języka angielskiego odbywa się każdego dnia poprzez naturalne przyswajanie go równolegle z językiem ojczystym dzięki bohaterom filmów animowanych, piosenkom i zabawom.

Każdego roku szkolnego funkcjonuje w placówce 5 grup wychowanków. W każdej grupie pracują 2 nauczycielki i woźna oddziałowa. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.Dodatkowo zatrudnia się inspektora bhp, pielęgniarkę, psychologa, logopedę, katechetkę, intendenta, magazyniera, pracownika gospodarczego, kucharkę i 5 pomocy kucharki.