Przedszkole nr 13
w Skierniewicach

Rekrutacja

http://www.wikom.pl/p13skierniewice/upload/user/zarzdzenia/wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.odt

http://www.wikom.pl/p13skierniewice/upload/user/zarzdzenia/regulamin_rekrutacji.txt

http://www.wikom.pl/p13skierniewice/upload/user/zarzdzenia/zarzadzenie_prezydenta_miasta_skierniewic.pdf

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminy składania dokumentów.

http://www.wikom.pl/p13skierniewice/upload/user/zarzdzenia/tabela_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_i_w_postepowaniu_uzupelniajacym.odt